VAD VILL VI?

Vi värnar våra verksamheters olikheter men det är några saker som förenar hela Atvexagruppen.

OLIKHET
- Vi tror inte att det finns ett bra sätt att bedriva bästa skola eller förskola utan många bra sätt.
- Alla barn, medarbetare, föräldrar, kommuner är olika. Vi tänker att olikhet och mångfald berikar.

LÅNGSIKTIGHET
- Långsiktighet är självklart för oss. I flera av våra verksamheter har vi barn från det att de är ett år tills de går ut grundskolan 14 år senare.
-Vi ägs av entreprenörer som brinner för att utveckla en väl fungerande verksamhet med hög kvalitet i alla dimensioner.

ÖPPENHET
- Vi jobbar i en skattefinansierad verksamhet och för oss är det självklart att vi kan stå för och prata öppet om det vi gör.
- Vi har en öppenhet i vår kommunikation och pratar om både sådant som är bra, utmanande och svårt.

NYFIKENHET
- Utveckling är självklart för oss, vi är lösningsorienterade med högt engagemang.
- Vi är en lärande organisation och ser stora möjligheter att lära från varandra och från andra.