KONTAKT

ATVEXA AB (publ)
Brovägen 9
182 76 STOCKSUND

Telefon: 073-301 96 66

info@atvexa.se

Katarina Sjögren, VD   Veronica Hallengren, CFO
Mobil: 0704-00 32 70   Mobil: 0760-95 35 83
Epost: katarina.sjogren@atvexa.se   Epost: veronica.hallengren@atvexa.se
     
Anna-Karin Olsson   Katarina Hedberg
Kvalitets- och verksamhets-   Kommunikationsdirektör för
utvecklingsdirektör samt   Atvexa samt Styrelserepresentant
Styrelserepresentant i Atvexas   i Atvexas dotterbolag
dotterbolag   Mobil: 0738-15 06 09
Mobil: 0707-38 21 57   Epost: katarina.hedberg@atvexa.se
Epost: annakarin.olsson@atvexa.se    
     
Helena Bonnevie   Erica Forsmark
Affärsutvecklare samt projektledare   Redovisningsansvarig
Mobil: 0709-31 03 20   Mobil: 0730-33 73 00
Epost: helena.bonnevie@atvexa.se   Epost: erica.forsmark@atvexa.se
     
Sara Karlin, Styrelseordförande    
Mobil: 0765-26 02 59    
Epost: sara.karlin@atvexa.se