NYHETER

25 september 2012
MONTESSORISKOLAN I NORRTÄLJE OCH MONTESSORI-FÖRSKOLORNA AMORINEN, GRIND OCH GROSSGÄRDET ANSLUTS TILL ATVEXA-GRUPPEN.
Se pressrelease »

Augusti 2011
WÅGA & WILJA STARTAR FÖRSKOLA I ENKÖPING
Från och med augusti 2012 har vårt dotterbolag Wåga & Wilja etablerat sig i Enköping. Förskolan bedrivs till en början i Tomasförsamlingens lokaler och flyttar till Sadelmakaren i januari 2014. Wåga & Wilja planerar tillsammans med Enköpings Hyresbostäder de nybyggda lokalerna.

Mars 2012
RÄLSEN BLIR EN DEL AV ATVEXA-GRUPPEN.
Rälsen driver integrerade förskolor och skolor (F-3 respektive F-5) i Sollentuna utanför Stockholm. Vi är mycket glada över att få välkomna Rälsen in i Atvexagruppen.

1 november 2011
TÄBYPEDAGOGERNA FÖRVÄRVAR MULLEDALEN
Mulledalens förskola är TäbyPedagogernas och Atvexas första Ur & Skurförskola och vi ser fram emot att arbeta vidare med detta koncept i Näsbydal i Täby.

1 september 2011
FRAMTIDSFOLKET BLIR EN DEL AV ATVEXAGRUPPEN.
Framtidsfolket driver fyra förskolor i Hässelby, Stockholm

Juni 2011
BYÄNGSSKOLAN BLIR HELÄGT DOTTERBOLAG TILL ATVEXA.
Resterande 62% av Byängsskolans ägarandelar ansluts till Atvexagruppen.

Mars 2011
WÅGA & WILJA
Den 14 mars 2011 anslöt sig Wåga & Wilja till Atvexagruppen.

Februari 2011
BYÄNGSSKOLAN
Den 15 februari 2011 gick Atvexa in som delägare i Byängsskolan i Täby med 38% ägarandel.

September 2010
TÄBYPEDAGOGERNA FÖRVÄRVAR BLÅA OCH GRÖNA LYKTAN

Augusti 2010
TÄBYPEDAGOGERNA
INVIGER NY AVDELNING
På Odens förskola har Täbypedagogerna i augusti invigt en ny småbarnsavdelning. Avdelningen ligger i en nybyggd paviljong i anslutning till förskolan.