VI TROR PÅ ATT VARA FLERA TILLSAMMANS

Atvexa är ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi brinner för olikhet och vi är stolta över våra sexton dotterbolag som vi tycker erbjuder verklig mångfald.

Vi är också övertygade om att de bästa besluten fattas nära barn och elever. Alla våra dotterbolag arbetar självständigt med egen ledning. Med det sagt är ägandet viktigt och inom Atvexagruppen jobbar vi med ett aktivt, nära och engagerat ägarskap. Vi stöttar i de frågor våra chefer behöver hjälp med och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamhet och för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla och åtgärda

I Atvexagruppen finns 16 dotterbolag med totalt 76 förskolor, 18 skolor och en särskola. Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker och Vellinge med ca 2 100 medarbetare och 9 500 barn.

Lärande mellan verksamheterna är ytterligare något vi brinner för och vi skapar kontinuerligt forum där medarbetare från olika bolag möts och delar idéer. Vi tror inte att alla ska göra likadant men att vi blir starkare tillsammans när vi kan lära och inspireras av varandra.

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Vi jobbar inte med vinstmaximering men vår syn är att alla verksamheter måste jobba mot en tydlig och rimlig vinstnivå.

Atvexas vision är: "Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa".

 

Juni 2018
FÖR-, GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN METAPONTUM BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna för- grund- och gymnasieskolan Metapontum till Atvexagruppen. Metapontum erbjuder en tydlig kvalitetsprofil med inriktning på matematik, naturkunskap och musik i Långbro Park, Älvsjö för ca 440 barn och elever.

Maj 2018
PILGRIMSSKOLAN BLIR EN DEL AV RÄLSEN OCH ATVEXA
Vi vill varmt välkomna Pilgrimsskolan till Rälsen och Atvexagruppen. Pilgrimsskolan är en F-3 skola i Hägersten som har drygt 80 elever och arbetar bifrostinspirerat och med utepedagogik.

Läs fler nyheter »
För medarbetare »