VI TROR PÅ ATT VARA FLERA TILLSAMMANS

Atvexa är ett ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola.

Vi som leder Atvexa har en stark övertygelse om att det måste finnas olika skolor och förskolor med olika pedagogiska inriktningar och arbetssätt för att alla barn ska kunna hitta rätt lärandemiljö. Vi brinner för olikhet och vi är stolta över våra sjutton dotterbolag som vi tycker erbjuder verklig mångfald.

Vi är också övertygade om att de bästa besluten fattas nära barn och elever. Alla våra dotterbolag arbetar självständigt med egen ledning. Med det sagt är ägandet viktigt och inom Atvexagruppen jobbar vi med ett aktivt, nära och engagerat ägarskap. Vi stöttar i de frågor våra chefer behöver hjälp med och vi följer upp verksamheten utifrån olika aspekter både för att säkerställa att vi har riktigt bra verksamhet och för att kontinuerligt se vad vi behöver utveckla och åtgärda

I Atvexagruppen finns 17 dotterbolag med totalt 77 förskolor, 21 skolor och en särskola. Vi finns i Nacka, Täby, Sollentuna, Vallentuna, Järfälla, Stockholm, Enköping, Norrtälje, Tyresö, Upplands Väsby, Solna, Uppsala, Österåker, Södertälje, Vellinge och Lund med ca 2 300 medarbetare och 10 200 barn och elever.

Lärande mellan verksamheterna är ytterligare något vi brinner för och vi skapar kontinuerligt forum där medarbetare från olika bolag möts och delar idéer. Vi tror inte att alla ska göra likadant men att vi blir starkare tillsammans när vi kan lära och inspireras av varandra.

En ekonomi i balans är en förutsättning för att kunna jobba långsiktigt. Vi jobbar inte med vinstmaximering men vår syn är att alla verksamheter måste jobba mot en tydlig och rimlig vinstnivå.

Atvexas vision är: "Med aktivt ägande och självständiga dotterbolag skapar vi de bästa förutsättningarna för alla barn att växa".

Atvexa och våra dotterbolag är medlemmar i branschorganisationen Friskolornas Riksförbund och arbetar i linje med förbundets etiska riktlinjer.

 

December 2018
VI VÄLKOMNAR ULNA FÖRSKOLOR SOM BLIR EN DEL AV ATVEXAGRUPPEN.
ULNA bildades 2008 och driver 20 förskolor i Norge, tio förskolor i västra Sverige, två förskolor i Stockholmsområdet samt tre förskolor i Tyskland. ULNA förskolor erbjuder en mängd olika förskolekoncept, bland annat med inriktning på utomhusverksamhet, idrott, språk och Montessori. Totalt omfattar verksamheterna 2 130 barn och 484 årsanställda, varav 1 060 barn och 244 anställda i Norge, 785 barn och 150 anställda i Sverige samt 285 barn och 90 anställda i Tyskland.

September 2018
TORNADOSKOLAN BLIR EN DEL AV ATVEXA
Vi är glada och stolta över att välkomna Tornadoskolan till Atvexagruppen. Tornadoskolan driver förskola och grundskola (F-9) med hälso- och fotbollsprofil för ca 260 barn och elever i Skarpnäck, Stockholms stad.

Läs fler nyheter »
För medarbetare »